ติดต่อเรา

cpksales@cppc.co.th

Please input this code: captcha

สำนักงาน
52 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24180
เบอร์โทรศัพท์: 038 571883-4 ต่อ 611
แฟกซ์: +6638 571885
อีเมล: cpksales@cppc.co.th

โรงงานบางปะกง
52 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24180
เบอร์โทรศัพท์: 038 571883-4
แฟกซ์: +6638 571885

โรงงานบางพลี
130 หมู่ 17, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทรศัพท์: +662 705 1617-25
แฟกซ์: +662 705 1628, +662 705 1633