ติดต่อเรา

cpksales@cppc.co.th

Please input this code: captcha

โรงงานระยอง
111/1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21180
เบอร์โทรศัพท์: +66 3863 6704-5

โรงงานบางปะกง
52 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24180
เบอร์โทรศัพท์: +66 3857 1883-5
แฟกซ์: +66 3857 1885

โรงงานบางพลี
130 หมู่ 17, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทรศัพท์: +662 705 1617-21
แฟกซ์: +662 705 1628, +662 705 1633